Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

„Dziękuję partnerom realizującym projekt za to, że podzielili się z nami wiedzą, którą możemy wykorzystać
w życiu codziennym
. W czasach, gdy zmiany w różnych dziedzinach naszego życia zachodzą tak dynamicznie, wiedza i nauka to wartość” – mówił dr Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej dniach 21-22 maja 2015 r. w Hotelu Artis przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Czytaj dalej

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z partnerami mają przyjemność zaprosić
w dniach 21-22 maja 2015 r.
na międzynarodową konferencję naukową pt. „Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego” realizowaną w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Czytaj dalej

Efektywne wykorzystanie zeolitów

„Właściwości zeolitów i efektywne wykorzystanie materiałów zawierających zeolity” – pod takim tytułem odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w hotelu „Akwarela” w Żółkwi na Ukrainie, międzynarodowa konferencja naukowa. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w Polsce i na Ukrainie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lwowską, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Czytaj dalej

Właściwości zeolitów kluczem do współpracy

Spotykamy się z Państwem po raz kolejny po to, aby zachęcać do wykorzystywania tufów zeolitowych
w działalności Państwa firm
– mówił prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk witając gości na seminarium promocyjnym zorganizowanym 20 lutego 2015 r. w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Czytaj dalej

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechniką Lubelską oraz Politechniką Lwowską mają przyjemność zaprosić w dniach 26-27 lutego 2015 r. na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Zeolites in agriculture, environmental protection and building”. Czytaj dalej

Seminarium naukowe w Zamościu

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się w ubiegły piątek, 16 stycznia 2015 r. seminarium naukowe zorganizowane w ramach projektu „Opracowanie innowa­cyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Zamojska uczelnia realizuje projekt wspólnie z Politechniką Lwowską, Politechniką Lubelską oraz Instytutem Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Czytaj dalej

Diagnoza stanu i możliwości rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych

Niniejsze opracowanie ma za na celu dokonanie diagnozy stanu i możliwości rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych. Jego konstrukcja uwzględnia analizę potencjałów województwa lubelskiego oraz obwodów lwowskiego i zakarpackiego w kierunku tworzenia klastra, analizuje rolę klastrów w polityce regionalnej, a następnie odnosi dokonane ustalenia na grunt nowotworzonej inicjatywy klastrowej opartej na wykorzystaniu tufów zeolitowych. Czytaj dalej