Strategia tworzenia i rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych

Klastering staje się obecnie coraz to bardziej popularną formą organizacji działalności gospodarczej. Z każdym rokiem wydaje się ona nabierać na sile. Fakt ten stanowi naturalną konsekwencję tendencji i trendów obserwowanych w skali makroekonomicznej. Globalizacja i związane z nią łączenie potencjałów są wyrazem obserwowanych korzyści oraz szans będących następstwem sumowania sił i przewag konkurencyjnych współpracujących ze sobą podmiotów. Czytaj dalej

Posiedzenie Komitetu Sterującego

Dnia 26 września 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji  w Zamościu odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego działającego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów realizujących projekt: Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Lwowskiej oraz Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Czytaj dalej

Klastry jako narzędzie regionalnej polityki innowacyjnej

„Koncepcja tworzenia klastrów staje się istotnym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, wpisując się w priorytety strategii „EUROPA 2020”. W krajach uprzemysłowionych jak i rozwijających się,
w ramach polityki klastrowej uruchamiane są różnorodne działania mające na celu stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wspieranie podmiotów gospodarczych i poprawianie ich konkurencyjności
.” – mówiła Aleksandra Kahan z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji podczas seminarium zorganizowanego 27 czerwca 2014 r. w Politechnice Lubelskiej w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Czytaj dalej

Nowoczesne technologie zastosowania tufów zeolitowych w przemyśle

„Projekt, który realizujemy wspólnie z polskimi partnerami jest dobrym przykładem na to, że kontakty polsko – ukraińskie mogą mieć wymiar nie tylko polityczno – gospodarczy lecz również naukowo – badawczy” mówił prof. dr hab. Zinoviy Blikharskyy, kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych i Mostów Politechniki Lwowskiej otwierając konferencję naukową zorganizowaną w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Czytaj dalej

Seminarium promocyjne w Zamościu

Poprzez organizację seminariów promocyjnych staramy się zachęcić do współpracy jak największą liczbę przedsiębiorców działających w branży budowlanej, rolnej czy też związanej z ochroną środowiska – mówił Andrzej Łygas z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, otwierając seminarium promujące projekt „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Czytaj dalej

Seminarium w Lublinie

W dniu 13 marca 2014 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyło się już szóste seminarium w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Czytaj dalej

Tufy zeolitowe dla rolnictwa

Wystąpienie prof. dra hab. Grzegorza Józefaciuka z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie otworzyło seminarium zorganizowane 28 lutego 2014 r. w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. Czytaj dalej