Diagnoza stanu i możliwości rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych

Niniejsze opracowanie ma za na celu dokonanie diagnozy stanu i możliwości rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych. Jego konstrukcja uwzględnia analizę potencjałów województwa lubelskiego oraz obwodów lwowskiego i zakarpackiego w kierunku tworzenia klastra, analizuje rolę klastrów w polityce regionalnej, a następnie odnosi dokonane ustalenia na grunt nowotworzonej inicjatywy klastrowej opartej na wykorzystaniu tufów zeolitowych.

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą pt. „Diagnoza stanu i możliwości rozwoju Transgranicznego Klastra Tufów Zeolitowych” autorstwa dra Jacka Rodzinki, dra Tomasza Skicy, mgr Joanny Hady, mgr Małgorzaty Leśniowskiej-Gontarz i mgr Aleksandry Wojnarowskiej-Dygdoń (PDF).