Efektywne wykorzystanie zeolitów

„Właściwości zeolitów i efektywne wykorzystanie materiałów zawierających zeolity” – pod takim tytułem odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w hotelu „Akwarela” w Żółkwi na Ukrainie, międzynarodowa konferencja naukowa. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w Polsce i na Ukrainie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lwowską, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Agrofizyki im. Bogdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Projekt zakłada przemysłowe wykorzystanie bogatych złóż zeolitów (minerałów występujących na ukraińskim Zakarpaciu) w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak rolnictwo, ochrona środowiska i produkcja materiałów budowlanych. Wśród efektów przedsięwzięcia jest stworzenie Transgranicznego Klastra Technologii Zeolitowych skupiającego jednostki naukowo – badawcze oraz firmy i przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności tufy zeolitowe. Klaster będzie działał dalej po zakończeniu projektu, a jego członkowie będą mogli wspólnie aplikować o środki unijne w nowym okresie finansowania 2014-2020.

Konferencyjne wykłady dotyczyły możliwości zastosowania tufów zeolitowych w branży budowlanej, m.in. jako substytuty cementu, do produkcji betonów, tynków renowacyjnych, zapraw budowlanych. Zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych oraz doświadczenia z badań prowadzonych w warunkach przemysłowych. Badania wykazały, że zaprawy budowlane z dodatkiem zeolitu charakteryzują się dużą odpornością na cykle zamrażania i rozmrażania, a betony zawierające 10%-ową domieszkę tufów zeolitowych są wytrzymałe na ściskanie i odporne na korozję. Badane, na razie w warunkach laboratoryjnych, tynki renowacyjne charakteryzują się wysoką mrozoodpornością i odpornością na krystalizację soli, a dzięki obecności zeolitów, mają wysoki współczynnik absorpcji. Możliwość uzyskania materiałów budowlanych z wykorzystaniem zeolitu jako naturalnej skały bądź odpadu poprzemysłowego, znacznie obniża koszt ich produkcji.

Nasz projekt oprócz aspektów naukowo-badawczych i biznesowych ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – kontaktów międzyludzkich. Prowadząc wspólnie badania, wymieniając się doświadczeniami, uczestnicząc w seminariach i konferencjach naukowych, zawieramy nowe znajomości i przyjaźnie, które mogą przetrwać, a na pewno będą dobrze wspominane – mówił podczas konferencji prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Na zakończenie obrad organizatorzy przygotowali muzyczną niespodziankę w postaci mini recitalu dra Janusza Skwarka z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, któremu akompaniował Jerzy Bałakut. Po konferencji, na uczestników czekało jeszcze kilka atrakcji, m.in. zwiedzanie Żółkwi i wycieczka do Lwowa.

Kolejna, ostatnia już w projekcie konferencja, odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 r. w Zamościu i będzie połączona z Transgranicznymi Targami Technologii Innowacyjnych.

Tekst: Katarzyna Kimak

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.