Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

„Dziękuję partnerom realizującym projekt za to, że podzielili się z nami wiedzą, którą możemy wykorzystać
w życiu codziennym
. W czasach, gdy zmiany w różnych dziedzinach naszego życia zachodzą tak dynamicznie, wiedza i nauka to wartość” – mówił dr Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej dniach 21-22 maja 2015 r. w Hotelu Artis przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Konferencja była podsumowaniem projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w Polsce i na Ukrainie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Lwowską oraz Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Tufy zeolitowe to minerały o dużym potencjale, z którego korzystamy w różnych dziedzinach naszego codziennego życia. Właściwości jonowymienne zeolitów wykorzystywane są w produkcji detergentów, do zmiękczania wody, do usuwania jonów metali ciężkich z wody pitnej oraz ze ścieków. Ze względu na właściwości pochłaniania wilgoci, minerały stosowane są w postaci środka osuszającego przy produkcji okien. Miłośnicy czworonogów spotkają się z zeolitami kupując żwirki filtracyjne do kuwety dla kotów oraz suplementy diety i pasze dla zwierząt. Tufy stosowane są również w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i w medycynie (m.in. jako czynniki antybakteryjne, środki odkażające, kontrast w rezonansie magnetycznym, czy też przy leczeniu cukrzycy).

Prace badawcze i inne działania realizowane w ramach projektu skoncentrowane były na możliwościach przemysłowego wykorzystania zeolitów w rolnictwie (m. in. do poprawy jakości gleb i warunków rozwoju roślin, do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, do polepszenia jakości wody przy hodowli ryb, jako dodatek do ściółki); ochronie środowiska (do usuwania skutków zanieczyszczeń, katastrof ekologicznych czy w  technologii  oczyszczania ścieków); produkcji materiałów budowlanych (jako substytuty cementu, do produkcji betonów, tynków renowacyjnych, zapraw budowlanych i mieszanek mineralno-asfaltowych).

Podczas konferencji przedstawiona została strategia rozwoju Transgranicznego Klastra Technologii Zeolitowych, który będzie skupiał firmy i przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności tufy zeolitowe. Klaster będzie działał nadal po zakończeniu projektu, a jego członkowie będą mogli wspólnie aplikować o środki unijne w nowym okresie finansowania.

Tematyka kilku referatów związana była z Programem Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 oraz jego kontynuacją w latach 2014 -2020. Omówiony został m.in. wpływ programu na rozwój obszarów transgranicznych – ukierunkowanie uwagi państw członkowskich UE na problematykę wschodnich obszarów przygranicznych Polski i usystematyzowanie współpracy między Polską, Białorusią i Ukrainą.

Konferencja była połączona z Transgranicznymi Targami Technologii Innowacyjnych, podczas których swoje firmy zaprezentowali przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w Transgranicznym Klastrze Technologii Zeolitowych. Targi odwiedziło ponad 400 osób.

Tekst: Katarzyna Kimak

Prezentacje z konferencji:

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji, informacje o zdjęciach w wersji do pobrania znajdują się na dole strony.

Więcej zdjęć w wysokiej rozdzielczości można pobrać klikając na odnośniki poniżej: