Rezultaty i zadania

Rezultaty

  • Funkcjonująca, zinstytucjonalizowana sieć współpracy – transgraniczny klaster tufów zeolitowych,
  • Opracowane rozwiązania organizacyjne i technologiczne zastosowania tufów zeolitowych w budownictwie,  przemyśle budowlanym, ochronie środowiska i rolnictwie,
  • Funkcjonujący transfer wiedzy i technologii między sferą nauki a sferą przedsiębiorstw w polsko – ukraińskim obszarze transgranicznym.

Zadania

  • Organizacja sieci współpracy i transferu technologii pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami w regionie transgranicznym,
  • Wspólne opracowanie innowacyjnych metod wykorzystania tufów zeolitowych w przemyśle budowlanym, ochronie środowiska i rolnictwie,
  • Aktywizacja współpracy jednostek naukowo – badawczych i przedsiębiorstw w polsko – ukraińskim obszarze transgranicznym.