Stowarzyszenie „Transgraniczny Klaster Tufów Zeolitowych”

W dniu 19 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie „Transgraniczny Klaster Tufów Zeolitowych” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000562988.

Stowarzyszeniu nadano numer REGON 36181207200000 i NIP 922-305-11-11.