Tufy zeolitowe w rolnictwie, ochronie środowiska i budownictwie

Jak tufy zeolitowe mogą służyć rolnictwu i środowisku? A jak mogą być wykorzystane w przemyśle budowlanym? O tym dyskutowano w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 26-27 lutego br. w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Tufy zeolitowe, nad którymi wspólnie prowadzimy badania są kluczem do współpracy nie tylko polsko – ukraińskiej ale również współpracy naukowców ze światem biznesu – mówił prof. dr hab. Zinoviy Blikharskyy z Politechniki Lwowskiej otwierając pierwszą sesję naukową.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w Polsce i na Ukrainie (gdzie występują bogate złoża minerałów zeolitowych) przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Politechnikę Lwowską, Politechnikę Lubelską oraz Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie. Referaty wygłosili przedstawiciele wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie oraz zaproszeni goście – pracownicy naukowi z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych nad właściwościami minerałów zeolitowych
w kontekście ich wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki:- w rolnictwie – m. in. do poprawy jakości gleb i warunków rozwoju roślin, do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, do polepszenia jakości wody przy hodowli ryb, jako dodatek do ściółki;- ochronie środowiska – do usuwania skutków zanieczyszczeń, katastrof ekologicznych lub w technologii oczyszczania ścieków;- w przemyśle budowlanym – jako substytuty cementu, do produkcji betonów, tynków renowacyjnych, zapraw budowlanych i mieszanek mineralno-asfaltowych.

Badania laboratoryjne i pobyty badawcze naukowców to nie wszystkie działania prowadzone w projekcie. Jednym z rezultatów jest powołanie Transgranicznego Klastra Technologii Zeolitowych, zrzeszającego instytucje naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa i firmy, wykorzystujące w swojej działalności tufy zeolitowe. Ostatnim punktem w programie konferencji było spotkanie założycielskie członków stowarzyszenia klastra, podczas którego wybrano prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Ważne jest to, że żywot klastra nie zakończy się wraz z projektem. Członkowie stowarzyszenia będą mogli wspólnie aplikować o środki unijne w nowym okresie finansowania 2014-2020 – mówił nowo wybrany prezes Andrzej Łygas.

Kolejna konferencja w ramach projektu zorganizowana zostanie na Ukrainie i połączona będzie z wyjazdem do kopalni zeolitów na Zakarpaciu. Ostatnia konferencja naukowa odbędzie się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, bezpośrednio przed Transgranicznymi Targami Technologii Zeolitowych.

Tekst: Katarzyna Kimak

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji: