Використання кліноптілоліта і синтетичних цеолітів для видалення нафтових речовин

„The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances” є назва статті, написаній Lidia Badura, Rafał Panek i Wojciech Franus для міжнародної наукової конференції “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕОЛІТОВИХ ТУФІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ”, яка відбулася в Львівської політехніки травня 2014.

Ви можете ознайомитися зі статтею тут (англійською мовою):

L. Bandura, R. Panek, W. Franus: „The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances” (PDF)

Основна: Досліджено сорбцію нафтопродуктів, таких як дизельне паливо, цеолітами. У дослідженнях використано природний цеоліт (клиноптилоліт), а також суміші природного і синтетичних цеолітів типів Na-P1 і Na-X у співвідношенні 3:1, зокрема природний цеоліт Сокирницького родовища (Україна). Синтетичні цеоліти одержано гідротермальним перетворенням суміші золи винесення F-класу (Козинецька електростанція, Польща) та натрію гідроксиду. Для досліджень вибрано два широко використовуваних дизельних палива, а саме VervaOn і біодизель. Цеоліт досліджено з використанням рентгенівської флуоресценсії (XRF), сканувального електронного мікроскопа (SEM), рентгенофазового аналізу (XRD) й ізотерми N2 адсорбції/десорбції. Результати показали, що клиноптилоліт має добру сорбційну здатність і може вико-ристовуватися для очищення від нафтопродуктів. Крім того, додавання синтетичних цеолітів покращує сорбційні властивості цеоліту. Досліджено, що заміна 25 мас. % природного цеоліту синтетичним покращує сорбційну здатність приблизно в два рази.