Właściwości zeolitów kluczem do współpracy

Spotykamy się z Państwem po raz kolejny po to, aby zachęcać do wykorzystywania tufów zeolitowych
w działalności Państwa firm
– mówił prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk witając gości na seminarium promocyjnym zorganizowanym 20 lutego 2015 r. w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z partnerami: Politechniką Lwowską, Politechniką Lubelską oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie od 1 lipca 2013 roku współpracuje na rzecz opracowania innowacyjnych metod wykorzystania tufów zeolitowych w rolnictwie, ochronie środowiska, budownictwie oraz w branżach pokrewnych. Projekt współfinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Tematyka seminarium dotyczyła możliwości wykorzystania zeolitów w technologii oczyszczania ścieków oraz w rolnictwie – do poprawy jakości gleb i warunków rozwoju roślin.

Założenia, efekty oraz schemat współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorstwami w ramach projektu zaprezentował Andrzej Łygas, kierownik projektu z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu.

Ze względu na swoje właściwości absorpcyjne zeolity magazynują wodę, niwelując stres roślin podczas suszy oraz usprawniają gospodarkę wodną i powietrzną gleby. Wysoka chłonność sprawia, że zeolity doskonale sprawdzają się jako nośnik pestycydów, herbicydów, substancji odżywczych. O tym podczas swojego wystąpienia mówił prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk, ekspert ds. badań i analiz w projekcie.

Kolejnym tematem omawianym podczas seminarium było wykorzystanie właściwości tufów w technologii oczyszczania ścieków. Wysoka pojemność sorpcyjna, selektywność jonowymienna, zdolność molekularno-sitowa oraz aktywność katalityczna – to tylko niektóre cechy zeolitów, które przedstawiła w swoim referacie Justyna Piasek, pracownik Instytutu Agrofizyki PAN.

Badania nad przemysłowym wykorzystaniem tufów zeolitowych w projekcie, to nie wszystko. W wyniku współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami powstanie Transgraniczny Klaster Tufów Zeolitowych, który będzie działał po obu stronach granicy, w Polsce i na Ukrainie. Jednym z postulatów Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia środowiska przyjaznego innowacjom jest wspieranie interdyscyplinarnych sieci współpracy, definiowanych jako klastry. Powstanie transgranicznego klastra w pełni wpisuje się w priorytety Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie polityki gospodarczej. Klaster jest gwarancją podejmowania wspólnych działań w regionie na rzecz rozwoju i poprawy konkurencyjności – mówiła Natalia Golonka, specjalista ds. organizacji i funkcjonowania klastra w projekcie.

Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła obecność na nim lokalnych przedsiębiorców oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Po wygłoszonych referatach, uczestnicy seminarium dyskutowali o metodach i praktycznych aspektach badań prowadzonych w ramach projektu oraz podpisali deklarację uczestnictwa w Transgranicznym Klastrze Tufów Zeolitowych.

Tekst: Natalia Golonka, Katarzyna Kimak

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium: