Wyniki badań nad właściwościami minerałów zeolitowych

Zachęcamy do zapoznania się z abstraktami wyników badań prowadzonych nad właściwościami minerałów zeolitowych, które prezentowane były podczas międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w dniach 26-27 lutego 2015 r. w Instytucie Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Z. Blikharskyy, S. Solodkyy, O. Pozniak, T. Markiv
Effect of natural zeolite and air-entraining agent on the properties of high strength concretes (in English)

Karolina Kędziora, Justyna Piasek, Justyna Szerement, Aleksandra Kwiecień, Jolanta Cieśla, Grzegorz Józefaciuk
Effect of the clinoptilolite surface modification on the sorption of soluble organic compounds present in the wastewater

Sobol Kh., Terlyha V., Kovalchuk M., Tershak B.
Experience of old oil and gas boreholes eliminative cementation (in English)

Jacek Szulej, Wojciech Franus
Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych

Justyna Szerement, Aleksadra Kwiecień, Karolina Kędziora, Justyna Piasek, Anna Ambrożewicz-Nita
Wpływ dodatku zeolitu na zmianę zmiennego ładunku powierzchniowego gleb

Justyna Piasek, Karolina Kędziora, Justyna Szerement, Aleksadra Kwiecień
Wpływ dodatku zeolitu na podstawowe parametry biometryczne pszenicy zwyczajnej jarej

Aleksadra Kwiecień, Justyna Szerement, Justyna Piasek, Karolina Kędziora
Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb

Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus
Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych

D. Barnat-Hunek, B. Klimek
Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych

Małgorzata Franus, Lidia Bandura
Wykorzystanie mieszanek zeolitowych do usuwania produktów ropopochodnych

Rafał Panek, Wojciech Franus
Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin

Lidia Bandura, Wojciech Franus
Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych

Abstrakty dostępne są również w zakładce Dokumenty wraz z innymi materiałami przygotowanymi w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”.