Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z partnerami mają przyjemność zaprosić
w dniach 21-22 maja 2015 r.
na międzynarodową konferencję naukową pt. „Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego” realizowaną w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”.

logotyp

Międzynarodowa konferencja naukowa
realizowana w ramach projektu
№ IPBU.01.01.00-06.570/11-00:
„Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania
tufów zeolitowych”

Tufy zeolitowe szansą rozwoju  polsko-ukraińskiego
obszaru transgranicznego

21-22 maja 2015 roku, Zamość, Polska

 <<ENGLISH VERSION>>

Organizator konferencji:WSZIA_logo_ENG_no_texttPartnerzy:

partnerzy-loga

Rada Naukowa:

Przewodniczący:
dr inż. Krzysztof Pancerz, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu;

Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Zinoviy Blikharskyy, Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Lwowska, Ukraina
dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. nadzw., Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Polska
prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk, Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska
dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska;

Członkowie:
dr inż. Jan Andreasik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska;
dr Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Polska;
dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska;
mgr inż. Bogdan Kawałko, Dyrektor  Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Polska;
dr Bogusław Klimczuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska;
dr Taras Markiv, Politechnika Lwowska, Ukraina;
dr Oksana Pozniak, Politechnika Lwowska, Ukraina;
prof. Sołodkyi Serhii, Politechnika Lwowska, Ukraina;

Miejsce konferencji:
ARTIS Hotel & SPA, ul. Sitaniec 1, 22-400 Zamość

Pierwszy dzień, 21 maja 2015 r. (Czwartek)

11.00 – 12.00 Rejestracja
12.00 – 13.00 Obiad
13.00 – 13.30 Rozpoczęcie konferencji:
– powitanie uczestników
– otwarcie obrad przez Rektora WSZiA

Obrady plenarne:
13.30 – 15.00 Sesja 1
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.00 Sesja 2
18.30 – Uroczysta kolacja

Prezentacje – 15 min
Dyskusja, pytania – 5 min

Drugi dzień, 22 maja 2015 r. (Piątek)

10.00 – 12.00 Transgraniczne Targi Technologii Innowacyjnych
12.30 – Obiad dla wystawców targowych i przedstawicieli uczestników projektu

Program wystąpień:

Otwarcie konferencji: 13.00 – 13.30

Powitanie:
dr inż. Krzysztof Pancerz, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wprowadzenie:
mgr inż. Andrzej Łygas, Kierownik projektu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska
prof. Zinoviy Blikharskyy, Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Lwowska, Ukraina
dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. nadzw., Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Polska
prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk, Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska

Obrady plenarne: 13.30 – 15.00

Przewodniczący/Chairman: dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw.

  1. mgr inż. Bogdan Kawałko, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Znaczenie programu Polska-Białoruś-Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych (Importance of the Cross-border Cooperation Programme Poland-Belorus-Ukraine in shaping the development of the cross-border areas).
  2. dr hab. Mieczysław Kowerski, prof. nadzw., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Program Polska-Białoruś-Ukraina narzędziem konwergencji gospodarczej województwa lubelskiego (The Cross-border Cooperation Programme Poland-Belorus-Ukraine as a tool of economic convergence of Lubelskie Voivodship).
  3. dr Bogusław Klimczuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Packaging Valley Germany – klaster w warunkach konkurencji globalnej (Packaging Valley Germany – cluster in global competition).
  4. dr Tomasz Skica, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Klastry w polityce regionalnej (Clusters in regional policy).
  5. dr Jacek Rodzinka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Strategia rozwoju transgranicznego klastra tufów zeolitowych (Strategy for the development of cross-border cluster of zeolitic tuff).

Obrady plenarne: 15.30 – 17.00

Przewodniczący/Chairman: dr hab. Wojciech Franus,  prof. nadzw.

  1. dr hab. Wojciech Franus,  prof. nadzw., Politechnika Lubelska, Zastosowanie ukraińskich tufów zeolitowych w inżynierii środowiska (Application of the Ukrainian zeolitic tuff in environmental engineering).
  2. prof. Zinoviy Blikharski, prof. Krystyna Sobol, Politechnika Lwowska, Rezultaty badań zastosowania tufów zeolitowych w produkcji materiałów budowlanych (Results of investigation  of zeolitic tuff usage in production of building materials).
  3. mgr inż. Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska, Zastosowanie klinoptilolitu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (The use of klinoptilolit for the production of bituminous mixtures-asphalt).
  4. prof. Grzegorz Józefaciuk, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Zastosowanie zeolitów w rolnictwie (The application of zeolite in agriculture).

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Łygas, Kierownik projektu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska;

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. Zinoviy Blikharskyy, Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Lwowska, Ukraina;
dr inż. Małgorzata Franus, Politechnika Lubelska, Polska;

Członkowie Komitetu:
dr inż. Andrzej Burda, Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska;
mgr inż. Lidia Bandura, Politechnika Lubelska, Polska;
mgr inż. Justyna Szerement, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polska;
dr inż. Rostyslav Vashkevych, Politechnika Lwowska, Ukraina;

Sekretariat konferencji:
mgr Katarzyna Kimak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu;
mgr Magdalena Korga, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu;
mgr Aleksandra Kahan, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu;
mgr Mariusz Poninkiewicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu;

Kliknij tutaj, aby pobrać zaproszenie i program konferencji (PDF).